^Nahoru

Kontakt

Poolservice s.r.o.
Šafránkova 1238/1,  Praha 5
tel.: +420 725 352 565
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.poolservice.cz

IČ: 29072158   DIČ: CZ29072158

 https://facebook.com/bazenexpert

 

 

 

Desinfekční prostředky

Dezinfekce SANOSIL

 

 

Sanosil S003 Ag

je vysoce účinný dezinfektant pro široké užití, je založen na peroxidu vodíku a stříbru. Sanosil S003 Ag je zvláště vhodný pro hygienickou všech povrchů, nástrojů, zařízení apod. Produkt má excelentní dlouhodobou účinnost, je ekologicky nezávadný (prakticky 100% odbouratelný), aplikace je snadná a bezpečná, má neutrální vůni a chuť. Sanosil S003 Ag nezpůsobuje podráždění kůže nebo alergie, nemá karcinogenní ani mutagenní účinky.

Přípravek neobsahuje alkohol, který při častém používání vysušuje pokožku a je vysoce hořlavý. Jeho použití je bezpečné a příjemnější než u jiných dezinfekčních přípravků, protože nezapáchá a nedráždí.

 

Účinný proti

 • gram pozitivním a gram negativním bakteriím
 • virům (s i bez ochranné vrstvy)
 • kvasinkám
 • houbám
 • plísním
 • široké spektrum protozoa, spóry tvořící organismy
  AB1-TMV

 

Charakteristické vlastnosti

 • Sanosil S003 neobsahuje alkoholy, fenoly,aldehyd, QAC, aroma či barviva.
 • Sanosil S003 nemá nepříjemné senzorické vlastnosti (vůně, chuť)
 • Sanosil S003 neničí přirozený, jemně kyselý film na kůži, který ji chrání před průnikem bakterií a virů
 • Sanosil S003 je nehořlavý

 

Složení

 • Peroxid vodíku 1,5%
 • Stříbro 0,003%

 

 

Balení

 • kanystr 5 l
 • kanystr 20 l
 • kanystr 25 l

 

 

Sanosil S003 Ag je Ministerstvem zdravotnictví ČR registrovaný biocidní přípravek
Sanosil S003 Ag je registrovaný v DGHM (listed by the German Society for Hygiene and Microbiology)
Sanosil S003 Ag je testován podle normy SN EN 1500, laboratoře Simec AG; certified by Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products.

 

Záruční doba

 • 1 rok od data dodání

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku", zák.č.120/2002 Sb.

 

Výrobce

 • Sanosil Ltd., 8634 Hombrechtikon, Switzerland

 

Sanosil super 25 AG

SANOSIL® SUPER 25 Ag je univerzální antivirový dezinfekční prostředek
Baleno v objemech: kanystry 25 L (30 kg) a 5 L (6 kg)
Patentové číslo
CH 673225

 

Použití

 • Povrchová dezinfekce, dezinfekce aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
 • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků
 • Aplikace v chladících věžích

 

Účinnost

 • Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

 

Záruční doba

 • 2 roky

 

Účinné látky

 • 50% Peroxid vodíku, 0.05% stříbro

 

Standardní věty o nebezpečnosti

 • H272, H314, H335, H302+H332

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102, P220, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P311, P501

Úplný seznam testovaných patogenů viz stránka "Testy účinnosti"

 

 

 

POPIS VÝROBKU

SANOSIL® SUPER 25 Ag je vícesložkový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Bakteriální účinek stříbra je založen na faktu, že se jednovalentní iont stříbra váže velmi pevně na proteiny mikroorganismů pomocí kovalentní nebo koordinační vazby, čímž je inaktivuje nebo z nich vytvoří sraženinu.

 • Efektivita Sanosilu proti bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám, tzn., jeho extrémně široký rozsah použití jej činí snadno použitelným pro koncového uživatele; tzn., že je potřeba pouze jeden výrobek tam, kde byly dříve nutné 2 i 3 různé dezinfekční produkty.
 • Díky dobré stabilitě výrobku zaručujeme dlouhou skladovací dobu. Produkt zůstává stabilní při vysokých teplotách vody/vzduchu a jeho účinnost se dokonce zvýší při vysokých teplotách.
 • Díky jeho dlouhotrvající efektivitě a zmíněným charakteristikám zabránění rekontaminaci se tento výrobek perfektně hodí pro dezinfekci pitné vody a studní.
 • SANOSIL® SUPER 25 Ag je nezávadný dezinfekční produkt. Jeho hlavní součást - peroxid vodíku - neznečišťuje odpadní vody, protože se rozkládá na vodu a kyslík (H2O a O2), tzn., že nevytváří škodlivé vedlejší produkty.
 • Dvě základní součásti (H2O2 a Ag) zvyšují synergií své výhody. Bakteriální efekt nastupuje rychleji a mnohem intenzivněji, než kdyby každá ze součástí byla použita zvlášť.
 • Kombinovaný efekt oxidace a oligodynamiky vytvořily dvoufázový produkt, který je - na rozdíl od jiných dezinfekčních prostředků - schopný zničit biofilmy. Tento proces je důležitý při ničení virů a bakterií, jež vytvářejí biofilmy jako svoji přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku ničí biofilm, čímž umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry.

SANOSIL® SUPER 25 Ag je obzvláště účinný k ochraně vody před rekontaminací bakteriemi a viry. Sanosil je moderní dezinfekce.

Dezinfekční produkty Sanosil byly testovány odbornými pracovišti více než 200 testy a byla potvrzena spolehlivá účinnost proti následujícím patogenům:

Absidia corymbiféra
Acinetobacter Iwoffii
Aeromonas salmonicida
Agrobacterium radiobacter
Alternaria alternata
Anthrax (Bacillus anthracis)
Aspergillus niger
Aspergillus niger-spores
Astenionella formosa
Bacillus cereus
Bacillus licheniformis
Bacillus mesenterious
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis spores
(S.B.Aspergillus fumigatus Adenovirus)
Bacillus circulants vegetative and spores
Bacillus sp. Marine
Bacteria cinerea
Bacteria erwinia
Botrytis cinerea
Botrytis cinerea
Burkholderia cepacia

Campylobacter jejuni
Candida albicans
CDC gr. IV c-2
Chlamidomonas sp.
Colera (V. cholerae)
Chryseomonas luteola
Chroomonas norstedtii
Ciliata g. sp.
Citro. fre.
Cladosporium cladosporoides
Clostidrium novyi
Clostidrium perfringens
Clostridium sporogenes
Coagulase +ve staphylococci
Comomonas acidovorans
Corynebact.
Criptomonas sp.

Dermatophagoides pteronyssinus

ECBO virus
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus hirae
Erwinia carotovora
Eschericia coli

Flagellata apochromatica
Flavobacter/Cytophaga
Flavobacterium indologenes
Fragilaria sp.
Fusarium
Fusarium spp

Galionella sp.
G. candidum

Hepatitis B
Hepatitis C surrogate(BVDV)
Herpes simplex type 1
HIV-1

Influenza A virus
Influenza A, H5N1
Influenza A, H5, H7 und H9
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Lactobacillus brevis
Lactobacillus lindneri
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus sp
Lactobacillus wild type
Legionella pneumophila
Leuconostoc mesenteroides
Listeria innocua
Listeria monocytogenes

Melosira var.
MRSA
Microsporum gypseum
Micrococcus luteus
Micrococci marine
Micrococcus pyogenes aureus
Micrococcus roseus
Micrococcus candidus
Mucor
Mycobacterium phlei
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium spez.

Nagleria fowleri
Naumaniella sp.
Neisseria meningitidis
Newcastle Disease virus
Nitzschia sp.

Ochrobactrum anthorpi
Orthopoxvirus vaccinia

Papovavirus SV-40
Paramyxo virus
Pasteurella
Pedicoccus damnosus
Pedicoccus sp
Penicillium
Penicillium digitatum
Penicillium roqueforti
Penicillium verrucosum
Pestis (Y. Pestis)
Pichia membranaefaciens
Poliovirus 1
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas chlororaphis
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas spec.
Pseudomonas syringae pv. Tomato

Ralstonia picketti
Rhizopus
Rotatoria g. sp.

Saccaromyces cerevisiae
Saccharomyces uvarum
Sacch.cereivisia var. Uvarum
ssp.carlsbergensis
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi
Salmonella sp.
Salmonella typhimurium
Salmonella typhi
Salmonella typhosa
Sarcina lutea
Staphylococcus agalactiae
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus faecium
Staphylococcus marcescens
Stephanodiscus hantzschii
Streptococcus faecalis
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes
Trichophyton mentagrophytes Pseudorabies virus
Trophozoite protozoa inl. Amoebae
Tuberculosis (Mycobacterium
    Tuberculosis, resistant strain H37 Rv)
Tuberculosis (Mycobacterium
    Tuberculosis, wild-type strain)
Vaccina virus
VRE
V. parahaemolyticus
Xanthomonas campestris
Zoogloea sp.

 

 

Aplikace

Ředěný roztok Sanosilu Super 25 Ag je zvláště vhodný pro dezinfekci kontaminovaných povrchů.
Špinavé povrchy by mněly být nejdříve vyčištěny, aby se následně zajistila účinná dezinfekce. Čím lépe je povrch zbaven nečistot, tím účinnější je následná dezinfekce

Doporučené dávkování – přehled

2%
3%
6%
10%
12-15%

= likvidace virů, bakterií, plísní (důkladně umyté povrchy)
= … (dobře umyté povrchy)
= vysoká kontaminace
= likvidace plísní a hub (mycelium), bakterií, (extrémně vysoká kontaminace)
= likvidace endospor

1000 ml/m3
25-100 ml/m3

= dezinfekce povrchů vodovodních potrubí a nádrží vody (šoková dezinfekce)
= dezinfekce vody (chladící věže, klimatizace, atd.)


1. Dezinfekce povrchů

Sanosil Super 25 Ag ředěný v poměru 1:32 (1 díl Super 25, 32 dílů vody) před použitím a aplikovaný spreyem (Sanospray, EasyFog, etc.) nebo mopem na povrchy. Takto připravený roztok je vhodný pro normálně kontaminované povrchy s běžnou organickou kontaminací (např. povrchy v potravinářských výrobách, kuchyních, koupelnách, saunách, atd.)
Dávkování pro čisté povrchy přibližně 50-100ml/m2. Nechat uschnout; oplach není nutný.
Dávkování pro lehce znečištěné povrchy přibližně 70 -150ml l/m2. Nechat uschnout; oplach není nutný
Dávkování pro vysoce kontaminované povrchy s vysokou organickou zátěží, ředit Sanosil Super 25 Ag 1:15 (1 díl Super 25, 15 dílů vody).
Dávkování pro znečištěné povrchy 70 -150ml l/m2. Nechat uschnout, oplach není nutný.
Doba účinku: Bakterie: 15 min. plísně: 15 min., kvasinky: 60 min. viry: 60 min.

2. Dezinfekce ponořením

Pro dezinfekci pracovních nástrojů, náčiní, které mohou být ponořeny. Řeďte Sanosil Super 25 Ag 1:32 (1 díl Sanosil Super 25, 32 Dílů vody). Nástroje, náčiní a díly, které mají být dezinfikovány mají být ponechány 2 - 4 hodiny v roztoku.
Roztok může být opakované používán.
Po 1 týdnu by roztok měl být obměněn.

 

 

Copyright © 2013 - 2020. Poolservice s.r.o. Rights Reserved.