^Nahoru

Kontakt

Poolservice s.r.o.
Šafránkova 1238/1,  Praha 5
tel.: +420 725 352 565
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.poolservice.cz

IČ: 29072158   DIČ: CZ29072158

 https://facebook.com/bazenexpert

 

 

 

Úprava vody

Srdcem každého bazénu je jeho technologická část. Dokonalá technologie zajistí čistý bazén, který nebude plný špinavé, zapáchající a nepěkně vyhlížející vody plnérůzných mikroorganismů ohrožujících lidské zdraví. Proto je třeba, aby  technologii úpravy vody v bazénech a dalších zařízeních byla věnována náležitá pozornost.

Základní rozdělení úpravy vody:

 Filtrace vody

Filtrace je základem čisté vody ať už v bazénu, vířivé vaně nebo v jakémkoliv provozu, kde je voda využívána pro pobyt lidí a je tedy vyžadována její perfektní čistota. Úlohou filtrace je odstranění mechanických nečistot, a to i těch nejmenších rozměrů.

Dodáváme filtrace pískové - samostatné filtrační nádoby, motory i komplety v různých cenových hladinách a výkonových skupinách. Na požádání Vám navrhneme optimální velikost filtračního zařízení s ohledem na velikost a zatížení Vašeho bazénu. Pro malé nadzemní bazény prodáváme filtrace kartušové.

Samozřejmě provádíme servis filtrací a prodáváme  filtrační média, jako písek či náhradní filtrační vložky různých rozměrů.

          Chemická úprava vody

Úkolem chemického ošetření vody je zajistit její absolutní nezávadnost pro bezpečný pobyt člověka, tzn. odstranit všechny mikroorganismy a udržet vodu v takovém stavu, aby pobyt v ní byl z hlediska zdravotního bezproblémový.

                 Hodnota pH

Celý proces chemické úpravy vody je poměrně složitá činnost a je třeba dbát na sledování několika ukazatelů kvality vody. Hlavním, nejdůležitějším a často značně podceňovaným faktorem je hodnota pH. Ideální je pH neutrální, tj. hodnota okolo 7,0. Jak příliš nízké tak příliš vysoké pH vedou k řadě problémů, jejichž odstranění může stát mnoho úsilí a nemalé finanční náklady. Přesnou hodnotu udržujeme v závislosti na zařízení. Např.: nižší pH v rozsahu 6,5-7,0 je výhodnější vzhledem k účinnosti desinfekčních prostředků. Některé materiály jsou však náchylné na nízké pH, proto například ve fóliových bazénech je doporučená hodnota pH 7,0-7,5.

                   Dezinfekce vody

Dezinfekce vody je spolu s udržováním správného pH základem pro udržení kvality vody v perfektním stavu, který zaručuje bezpečné a bezproblémové koupání. Jejím úkolem je likvidace všech mikroorganismů a látek, které mají za následek snížení kvality vody. V současnosti je možné použít několik metod dezinfekce - chemická, UV sterilizace a dezinfekce ozonem. Vzhledem k velkému množství různých mikroorganismů, je vhodné používat více než jen jeden způsob desinfekce. Výjimkou není ani použití kombinace všech.

-       Algicidy, vločkovače

Slouží jako prostředky k dočištění vody jejich úkolem je docílit, aby voda byla průzračná bez zabarvení

jako doplňkové přípravky pro úpravu bazénové vody jsou nejčastěji používány vločkovače a algicidní přípravky. Vločkovače pomáhají filtračnímu zařízení k lepšímu čištění vody tím, že shlukují jemné mechanické nečistoty které jinak projdou pískovým filtrem, a tím dopomohou k jejich odfiltrování. Zároveň dodají vodě průzračnost a jiskru. Algicidní přípravky mají za úkol podpořit dezinfekční látky v boji proti řasám. Tím že jsou založeny na jiné bázi než bazénová dezinfekce, je dosaženo účinnější likvidace řas.

Pro úpravu vody nabízíme širokou škálu chemických prostředků, které jsou zaměřeny na privátní použití. Zaměřujeme se rovněž na chemické prostředky pro komerční použití, které se liší svým složením a velikostí balení právě od chemikálií pro privátní bazény. V naší nabídce naleznete prostředky na úpravu pH, desinfekční prostředky na bázi chlóru a aktivního kyslíku (v tekuté i pevné podobě), algicidy, vločkovače (od jednoduchých až po koncentráty), čistící prostředky, odstraňovače nečistot z vody atd.

V oblasti úpravy vody disponujeme poradenskou službou, stačí napsat na naši e-mailovou adresu a my Vám zpracujeme návrh k nápravě.

         Ozonizace, UV lampy

·        Bezchlorová úprava vody

·        Zabraňuje tvorbě řas a bakterií

·        Úspora používaných chemických prostředků

·        Úspora energií, tepla a prací vody

·        Snižování vázaného chlóru

V naší nabídce jsou UV lampy pro privátní použití až po lampy pro veřejné bazény (vysoký výkon, automatický stěrač). 

Do našeho programu zařazujeme špičkové UV lampy od společnosti Life Tech, jejíž výrobky Lifetech Profipure UVM disponují následujícími klíčovými vlastnostmi:

-        trvalá dezinfekce vody

                     -        odstranění typického chlorového zápachu

                     -        snížení spotřeby bazénové chemie, ekologické čištění vody

                     -        odstraňování vázaného chloru z vody (trichloaminy)

                     -        nedráždí oči, pokožku a sliznice

                     -        snižuje možnost vytvoření astmatu

                     -        nízké provozní náklady (nižší než klasické UVL)

                     -        česká výroba potvrzena německou normou (DIN 19643)

                     -        lze napojit i na stávající technologii bazénu či vířivky – snadná instalace i údržba

        Automatické dávkování a měření 

Slouží  k dávkování chemických prostředků do bazénů s funkcí měření veličin v bazénové vodě. V oblasti měření hodnot bazénových vod nabízíme zařízení od společnosti LOVIBOND. V našem sortimentu naleznete běžné tabletové testery pro privátní bazény, fotometry, tablety do fotometrů, kalibrační roztoky apod. Vše je možné samozřejmě objednat.

         Měření

-       Sestava B1 – měření Cl, teplota nebo  pH, teplota

-       Sestava B2 – měření Cl, pH, teplota nebo pH, redox a teplota

-       Sestava B3 – měření 4 veličin Cl, pH, Redox, teplota

 

         Dávkování: 

·        měření pH – dávkování pH + nebo pH –

·        Měření Redox – dávkování Cl

·        Dávkování vločkovačů, algicidů  atd.

 

 

 

     

         Ohřev vody

Jsou lidé, kteří se rádi koupou ve vodě s teplotou blížící se k nule. Většina z nás však raději dává přednost teplotám vyšším, k jejichž dosažení je potřeba v našich zeměpisných šířkách přírodě trochu a to pomocí následujících zařízení pro její ohřev:

              Elektrický ohřev

Výhodou elektrického ohřevu je jeho jednoduchost a relativně nízké pořizovací náklady. Je možné jej použít ve všech případech technologie úpravy vody bez větších problémů. Ovšem samotný provoz již tak výhodný není. Přímé vytápění elektřinou patří k nejnákladnějším a proto tento způsob ohřevu bazénové vody volíme pouze v případech, kdy není možné z technických důvodů realizovat vytápění bazénu jiným způsobem.

             Tepelný výměník

Pořizovací náklady na ohřev vody pomocí tepelného výměníku jsou také poměrně nízké, zapojení do systému jednoduché, ale musíme počítat s tím, že je potřeba primární topná větev. To znamená, že tepelný výměník je možné použít tam, kde je ústřední topení přivedeno do prostoru bazénové technologie, kde je výměník zapojen jako další topné těleso do systému vytápění. Náklady na provoz vytápění bázénu v tomto případě závisí na způsobu ohřevu primárního okruhu.

               Solární ohřev

Sluneční záření je po porovnání nákladů na provoz nejvýhodnějším zdrojem tepla pro bazénovou vodu. Bazénové solární systémy ohřívají v kolektorech přímo bazénovou vodu. Pro oběh vody je možné používat filtrační čerpadlo nebo vytvořit samostatný okruh. Řídicí jednotka systému vyhodnocuje údaje z čidel měřících teplotu vzduchu a teplotu bazénové vody a na základě zjištěných údajů pomocí elektricky ovládaného ventilu otvírá přívod vody do solárních kolektorů. Nevýhodou je nemožnost ovlivnit počasí, takže v případě že je pod mrakem, solární ohřev nefunguje. Zároveň je také potřeba počítat s poměrně velkou plochou solárních kolektorů - měla by být minimálně 2/3 plochy hladiny bazénu - které je nutné umístit ideálně s jižní orientací, aby bylo dosaženo co možná největší účinnosti systému.

Teplota vody v závislosti na použitém ohřevu

              Tepelné čerpadlo

Velkou výhodou tepelného čerpadla ve srovnání se solárním ohřevem je fakt, že pro fungování není nutný sluneční svit a mohou ohřívat bazénovou vodu při teplotách vzduchu od 15st.C. Účinnost se samozřejmě zvyšuje s rostoucí teplotou vzduchu. Provozní náklady jsou však velmi nízké, čerpadla o výkonu 12kW mají pouze 1,8kW příkon. Jedná se tedy o velmi ekonomicky úsporný ohřev bazénové vody. Umístění tepelného čerpadla vzhledem k jeho rozměrům - jedná se o kompaktní zařízení o rozměrech cca. 1,5x0,8x0,3m - a jednoduchosti zapojení je bezproblémové, důležité je však dodržet předepsané odstupy od stěn nebo jiných překážek.

 

          Recyklace vody

Recyklační zařízení slouží k čištění, chemické úpravě a ošetření vody v provozech jakými jsou například rehabilitační a masážní centra, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a čistotu vody i při vyšších teplotách bez ohledu na sílu provozu. Zajišťuje bezproblémový chod a vždy čistou vodu. Voda tak není po každém klientovi vypouštěna do odpadu, čímž se výrazně sníží náklady na provoz celého zařízení.

Copyright © 2013 - 2020. Poolservice s.r.o. Rights Reserved.